Zajištění obřadu

Pohřební služba Záviš nabízí komplexní služby týkající se samotného zajišťění smutečního obřadu v
pietních síňích, kostelích a kaplích celého Jihočeského kraje tak jako rozloučení na místech které měl zesnulý rád (doma, hasičárna, fotbalový stadion, restaurace a pod).

Kremace

Kremace je nejpoužívanější způsob pohřbívání. Ať již z důvodu ekonomického tak z důvodu víry. Naše pohřební služba samozřejmě možnosti kremace nabízí. Zajistíme vše potřebné od přípravy zesnulého přes vystavení až po konečný rozptyl popřípadě předání urny. Pozůstalí mohou i nemusí být u kremace přítomni.

Pohřeb do země

Je nejstarší metodou pohřbívání, ale dnes ji již mnoho pozůstalých nevyžaduje. Naše služba nabízí i pohřbívání do země pokud si to budete vy nebo zesnulý přát. Zajistíme vše potřebné od místa na hřbitově, výkopu hrobu, času pohřbu, odvozu zesnulého na místo posledního odpočinku, pohřebního ceremoniálu, řečníka nebo kněze, hudebního doprovodu, vazby věnců, náhrobku až po svoz smutečních hostů.

osvedčení – hrobník – Ladislav Oberfalcer PDF