Správa hřbitova Kaplice a Blansko

Vážení občané,

od 1. září 2013 jsme jakožto firma Pohřební služba Záviš s.r.o. novým správcem pohřebiště Kaplice a Blansko.

Tímto dnem jsou všechny úkony spojené s pohřbíváním na těchto hřbitovech pod naší správou – kopání hrobů, exhumace, ukládání uren s ostatky zesnulých, rozptyly či vsypy popela. Služby poskytnuté od 1. září 2013 do 2. října 2013, které nebyly uhrazeny Pohřební službě Záviš s.r.o. budou dodatečně doúčtovány objednavatelům dle platného ceníku PS Záviš.

Kancelář naší firmy najdete od 15. října 2013 na adrese Náměstí 206 Kaplice bývalá Volksbank. Poskytneme Vám rádi veškeré informace, které se týkají obou hřbitovů, do tohoto data nás prosím kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle.

Budeme rádi pokud budeme moci přispět ke zlepšení služeb v oblasti pohřebnictví ve Vašem městě a okolí a zároveň tlumočit Městskému úřadu Kaplice Vaše připomínky či návrhy týkající se dané problematiky.

Objednávky výkopu hrobů, exhumací či rozptylů a vsypů popela přímo v kanceláři nebo na telefonu 728 076 286 Nela Poláková.

Pohřebnictví Kaplice

Pohřebnictví Kaplice

 

Pohřební služba Záviš s.r.o.

info@pohrebnictvizavis.cz

telefon: 725856131