Převozy v rámci EU

Objednávka převozu zesnulého pouze osobně v jakékoli z našich kanceláří. Převozy se provádí speciálně upraveným vozidlem vybaveným chladícím zařízením tak aby splňovaly přísné hygienické normy. Na tyto převozy máme proškolené pracovníky se znalostí cizích jazyků.